Copyright © BusinessRoom-Hilversum, Alle rechten voorbehouden.
Kinderfracturen in Beeld
K.J.Bongers
&
H.M.Staal

De auteurs van het zakboekje “Kinderfracturen in Beeld” hebben getracht op basis van klinische voorbeelden een duidelijk overzicht van veel voorkomende kinderfracturen te geven, aangevuld met klinische voorbeelden zonder de pretentie volledig of uniek te zijn.

Nieuws

30.11.11

Uitgifte Zakboekje Kinderfracturen in Beeld.


28.12.11
Lancering website: kinderfractureninbeeld.nl


03.03.2013

Toevoeging artkel  Brousil J, Hunter JB.

Ontstaan Kinderfracturen in Beeld

Het zakboekje en de website “Kinderfracturen in Beeld” zijn ontstaan uit de ervaring die is opgedaan bij het volgen van patiëntenbesprekingen.

Tijdens deze besprekingen met gipsverbandmeesters, co-assistenten en arts-assistenten werden met grote regelmaat kinderfractuur cassusen besproken.


Tijdens deze overleggen kwamen veel vragen over bijvoorbeeld het fractuurtype, de behandelstrategie en de gevolgen van de fractuur op de groei van het kind.


Door de groeicapaciteit van het kind verschilt de behandeling van een kinderfractuur essentieel van die van een volwassene.


Het zakboekje is ontstaan uit goede

samenwerking tussen de afdelingen

Traumatologie Zwolle

en

Orthopedie Maastricht.

Welkom op de website van Kinderfracturen in Beeld.

Deze website is een initiatief van de afdeling orthopedie Maastricht.


Op deze website kunt u achtergrond informatie en literatuurverwijzingen vinden.